Sector Media AS  |  Kildals vei 17 A   |  0678  Oslo  | Tlf: 23 15 85 00
Skip Navigation Links.
Information in English Informationen in Deutsch
 Abonner (RSS)

    

Tar miljøet på alvor

Mens vi vanligvis treffer disipliner som forbrenning, vannrensing og avfallsbehandling spredt på forskjellige kommunale eller industrielle virksomheter, har Tønsberg-selskapet Scanship samlet alt i et lukket system der kun rent vann og renset brenngass slipper ut i miljøet.

Tekst og bilder: Lars Ole Ørjasæter

Nå er det kanskje ikke så mange som har hørt om Scanship her hjemme, men det skyldes utelukkende at selskapet inngår det meste av kontraktene sine utenlands. Selskapet ble etablert i 1993 for å tilby produkter og tjenester innen avfallsbehandling på skip, og har «Scanship Environmental Clean Ship System (Concept)» som varemerke. En hendelse i Alaska 24. mars 1989 bidro til at det i sin tid kom krav om avfallsbehandlingssystemer om bord på skip. Den kalde mars-dagen grunnstøtte supertankeren Exxon Valdez og verdens største oljeforurensning var et faktum. Resultatet ble i første omgang nulltoleranse i forhold til forurensning fra alle skip som gikk i amerikanske farvann, og det ble samtidig satt en effektiv stopper for gamle dagers bruk og kast (over rekka)-mentalitet.

Cruiser av gårde…
Scanship leverer i hovedsak komplette avfallsbehandlingssystemer til cruiseskip og større passasjerbåter, og det er en imponerende samling av kjente cruiseselskaper på referanselisten: Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean Cruise Lines, Cunard og Carnival - for å nevne noen.
Blant prestisjeprosjektene finner vi M/S The World of ResidenSea og M/S Queen Mary 2. Nå er ikke The World verdens største båt med rundt 880 personer om bord, men det er verd å merke seg at skipet fikk 100 av 100 oppnåelige poeng fra US Public Health under den første inspeksjonen. US Coast Guard fulgte opp med å uttale at «never has a ship arrived on the North American Continent and delivered such a commanding performance in all drills of health, security and safety». Mange av godordene skyldtes avfallsbehandlingssystemene fra Scanship, og kaptein Ola Stein Harsheim kunne meddele at det var nesten så en kunne bruke vannet fra morgendusjen i drinken om kvelden etter at det hadde vært gjennom rensesystemet.
- Det rensede vannet er så rent at det kan slippes ut i indre Oslo havn. Ofte brukes det som ballastvann før det går over bord etter å ha vært en ny runde gjennom et UV-filter, forteller Erling Hoftun, Senior Vice President i Scanship Environmental. Han forteller også om den gangen avløpsvannet på et skip med Scanship-installasjon ble sjekket av myndighetene i Vancouver i Canada. Det viste seg at det rensede vannet fra skipet nesten var bedre enn ferskvannet som ble tatt om bord.

Norsk innovasjon
Vannrensing på cruisebåter har lenge vært utført «sorte bokser» som etter nærmere sjekk ikke fungerer i det hele tatt. I etterkant av før nevnte hendelse i Alaska, gikk myndighetene i USA disse anleggene nærmere etter i sømmene. Undersøkelser i 2001 og 2002 viste at 98 prosent av alle skip som seilte i Alaska ikke tilfredsstilte kravene fra International Maritime Organisation (IMO). I kjølvannet av dette kom det betydelig strengere krav i denne regionen. Scanship har en egen stab med høyt kvalifiserte fagpersoner med lang erfaring fra landbasert avløpsrensing, og basert på de nye kravene, erfaring og kompetanse, ble «Clean Ship Consept» utviklet.
Renseanleggene er designet for å rense 99 prosent partikler, 98 prosent fosfor, 95-98 prosent organisk stoff (BOD5) og 99,999 prosent bakterier. Alt dette skjer gjennom en femtrinns prosess bestående av mekanisk, biologisk, kjemisk og fysisk prosess. Når vannet forlater renseanlegget er det krystallklart, og kvaliteten på vannet er bedre enn hva norske renseanlegg presterer. Avløpsvannet har normalt følgende parametre:

TSS: < 10 mg TSS/l (Krav: 30 mg TSS/l)
BOD5: < 10 mg BOD5/l (Krav: 30 mg BOD5/l)
Restklor: < 0,02 mg Restklor/l (Krav: 10 mg Rest klor/l)
pH: Mellom 6-7 (Krav: Mellom 6-9)
Fekale koliforme bakterier: 0 bakterier /100 ml (Krav: 20 bakterier/100 ml)

Scanship er i dag det selskapet i verden som har levert flest renseanlegg i kategorien «Advanced Wastewater treatment Plants» (AWP). Det er flere konkurrerende leverandører i markedet, men det er fortsatt ingen som kan vise til samme gode resultater av egenutviklet konsept, sammensatt av personell med kompetanse i eget hus.

Fast og flytende
Det er ikke bare vannet som blir behandlet i de rustfrie avfallssystemene fra Scanship. Her tar en hånd om alt fra kloakk og gråvann til fast og flytende avfall, blant annet fra byssa - eller kjøkkenet - for oss som for det meste har fast grunn under føttene. I byssene er det montert vakuumavsug som tar hånd om matavfallet før det blir malt for videre prosessering i systemet.
Et middels stort cruiseskip produserer hver dag en betydelig mengde avløpsvann (gråvann, galley (kjøkken), svartvann (kloakk), vann fra vaskerier og diverse rejektvann), matavfall og vel fem tonn tørt avfall. Næringsstoffer og partikler renses fra avløpsvannet, og matavfall avvannes i egenutviklete avvannere. Avvannet matavfall og avvannet slam fra renseanlegget tørkes i tørker utviklet av Scanship. Alt det tørkede materialet brennes i Scanships egne incineratorer der temperaturen ligger på mellom 850 og 1000 °C. Forbrenningsgassene filtreres før de slippes ut, og asken som blir igjen, blir levert i land som spesialavfall. Det meste av Scanships systemer er doble, noe som reduserer faren for stopp i avfallsbehandlingen.
- Glass og metall blir også tatt hånd om, og alt blir resirkulert. Metall blir presset til blokker, mens glasset knuses og samles i storsekk. Deretter leveres begge deler i land, forteller Hoftun.

«Retrofit»
Det enkleste er selvsagt å designe et avfallsbehandlingssystem for båter som er på tegnebrettet, men listen over cruiseskip som har fått ettermontert avfallsbehandlingssystemer fra Scanship, vokser stadig. Såkalt retrofitarbeid kan dreie seg om 20-30 000 arbeidstimer og alt utstyret må være med fra Norge.
- Du får verken rørdeler eller skruer i millimeter i USA - i alle fall ikke uten problemer, så alt må være skreddersydd på forhånd, forteller Hoftun som legger til at mange systemer for behandling av avløpsvann installeres på båter som er i full drift. Selv om det kan være så som så med plassen, frigjøres noe ved at de opprinnelige kloakktankene fjernes.

Per satellitt
I våre dager kan faktisk de ansatte i Scanship sitte i Tønsberg og følge med på at systemene på skip på andre siden av kloden fungerer som de skal. Et eksempel på dette er MS Norwegian Jewel som eies av Norwegian Cruise Line.
- I prinsippet kan vi kjøre systemet fra Norge, men stort sett går det på diagnostisering og oppdatering av software og liknende, forteller Hoftun. Noen av fordelene med «satelittovervåkning» via internett er blant annet rask respons på eventuelle problemer som oppstår og at skipet slipper å vente på servicetekniker. Scanship kjører også et loggsystem der en kan se hva som eventuelt har forårsaket problemene.

Slangepumper - det eneste som duger
AxFlow leverer Bredel-pumper til Scanship. Mye av avfallet som pumpes inn i avfallsbehandlingssystemet er seige greier, for å si det på godt norsk. Med stort faststoff- innhold bestående av beinrester og annet matavfall er det stort sett bare slangepumper som duger, skal vi tro Hoftun og Ingolf Caspari fra AxFlow. AxFlows Bredel-pumper er en viktig komponent i Scanship-prosessen.
- Vi har valgt å bruke naturgummi da denne er mest motstandsdyktig mot slitasje og de kjemiske påvirkningene fra mediet, det vil si matavfallet. Brukeren ønsker stor dimensjon på rør og pumper, og slangepumpene har samme dimensjon tvers gjennom slangen, ikke innsnevringer som en har i andre pumpetyper. Partikkelstørrelsen i avfallet spiller også en rolle når en skal velge pumpe, sier Caspari og får samtykkende nikk fra kollega Tore Øy.
Slangepumper er ikke som andre pumper, og når slangen ryker må brukeren kun bytte slange og smøre/kjølevæske for å få pumpen i drift igjen.
- Vi må tenke mye mer på preventivt vedlikehold. Dersom en logger driften på slangepumpene slik som Scanship gjør, er det mulig å unngå de fleste uforutsette driftsavbrudd. En kan da foreta planlagt slangeskift basert på 80-90 prosent av «normal» levetid, sier Caspari.

Noe mer enn leverandør og kunde…
Ryktene om at AxFlow er på besøk har spredt seg hos Scanship, og intervju får være intervju for en stund. Jan Willie Holbu som er Teknisk sjef hos Scanship, og Reidar Berntsen som er Automasjonsansvarlig, har et prosessteknisk problem, og snart er karene langt inne i en faglig diskusjon om viskositet, rørdimensjoner, over- og undertrykk. Her er det ikke snakk om å kjøpe en pumpe for så å avslutte handelen der og da. Problemer er til for å løses, noe som i dette tilfellet skjer gjennom et tett samarbeid mellom kunde og leverandør.
- Ja, hvordan er nå AxFlow som leverandør?
- For å si det litt spøkefullt: Så lenge jeg ikke hører noe, er alt såre vel, smiler Erling Hoftun, før han litt mer alvorlig legger til at Scanship kun har gode erfaringer med AxFlow som leverandør.

Artikkelen er skrevet på oppdrag for AxFlow og ble første gang publisert i AxFlows kundemagasin Prosessindusti 1-2006.

Bildene:
*Erling Hoftun, Senior Vice President i Scanship Environmental
* Besøk fra AxFlow: Fra venstre Tore Øy, Ingolf Caspari og Erling Hoftun.