Sector Media AS  |  Kildals vei 17 A   |  0678  Oslo  | Tlf: 23 15 85 00
Skip Navigation Links.
Information in English Informationen in Deutsch
 Abonner (RSS)

    

Roland Juno-60

Dette er en av de første synthene i Rolands Juno-familie med seks analoge, polyfoniske stemmer og patch-minne.

Juno-60 som trillet ut fra fabrikken i 1982, låter meget bra og har mer «trøkk » enn etterkommeren Juno-106. Synthen mangler MIDI, men den som føler for 70- og 80-tallets syntborger, savner ikke de ekstra DIN-kontaktene.
   Juno-60 er også fullt programmerbar, og i motsetning til mange andre synther har den innebygget arpeggio-modul.  

«Utvidet minne»
Juno-60 har i utgangspunktet fem minnebanker med åtte patcher i hver. Ved å holde nede Bank 5 og Bank 1 eller 2 samtidig, kommer  en videre til patchene 57 til 76.
   Patch 80 til 98 er tilgjengelig om en plugger en ledning i utgangen Patch Shift. Bank 5 og 3 gir bank 8 og Bank 5 og 4 gir Bank 9.

Monofon
Juno-60 kan også spilles som en monofon synth. Dette gjøres ved å slå på synthen mens Key Transpose-knappen holdes nede. Samtidig må Arpeggio Mode-bryteren stå på Up.
   Juno-60 har også en egen sequncer, JSQ-60, som utvider mulighetene.