Sector Media AS  |  Kildals vei 17 A   |  0678  Oslo  | Tlf: 23 15 85 00
Skip Navigation Links.
Information in English Informationen in Deutsch
 Abonner (RSS)

    

Yamaha SY-1

Yamahas første synth kom i 1974 og ble produsert fram til 1978.

Dette var Yamahas første tangetsynt, og instrumentet er monofont med en VCO. Grunnstammen ev lyder er lagret (preset) og muligheten for å programmerer eller endre lydene er noe begrenset.
   Det er 28 forhåndsprogrammerte lyder - for det meste instrumentetterlikninger - og disse kan endres ved hjelp av åtte skyvekontroller.