Sector Media AS  |  Kildals vei 17 A   |  0678  Oslo  | Tlf: 23 15 85 00
Skip Navigation Links.
Information in English Informationen in Deutsch
 Abonner (RSS)

    

En smule amper Ampére?

Lys av den gamle analoge typen trenger strøm. Derfor er det alltid lurt å spørre om størrelsen på stikkontakten før avreise...

Melding ble derfor sent til en konsertarrangør et stykke vei nord for Oslo. Ønsket var en trefas-kurs på 32 A, men 25 A kunne også til nød gå an for at artistene ikke skulle bli for bleike i trynet.

Da det ble antydet at lokalet kanskje manglet tre-fas, kom følgende SMS:
«Har vi itte det? Døm skær gi faaen i å anta at vi itte har årntli strøm i nordbigden. Det har vi, ja. 25 ampæær. Viss ingen har rivi det ner da...».

Ved ankomst ble det konstatert: Noen hadde «rivi det ner»... og konserten gikk i lyset av de tusen LED-dioder (som slett ikke var noen dårlig ertatning).

Som sagt: Bedre føre var...