Sector Media AS  |  Kildals vei 17 A   |  0678  Oslo  | Tlf: 23 15 85 00
Skip Navigation Links.
Information in English Informationen in Deutsch
 Abonner (RSS)

    

63 amp trefas - men hvor mange watt?

Selv om nyere belysning stort sett benytter LED, finnes det fortsatt noen PAR-kanner som trekker 1000 watt. Spørsmålet er hvordan en skal kalkulere hva en har å rutte med av kilowatt - slik at det ikke blir mørkt ved første lysskift.


Utregning trefas-belastning:

16 Amp kurs 16 (ampére) x 230 (volt) x √3 = 6.373 watt = 6 kw

25 Amp kurs 25 (ampére) x 230 (volt) x √3 = 9.959 watt = 9 kw

32 Amp kurs 32 (ampére) x 230 (volt) x √3 = 12.747 watt = 12 kw

63 Amp kurs 63 (ampére) x 230 (volt) x √3 = 25.097 watt = 25 kw


Tillatt strømbelastning for gummikabel.  NEK400, tabell 52A2, referanse C:
Tverrsnitt,mm² 1-fas, Amp. 3-fas, Amp. Tverrsnitt,mm² 1-fas,Amp. 3-fas,Amp.
0,75 6,0 6,0 35,0 138,0 119,0
1,0 10,0 10,0 50,0 168,0 144,0
1,5 19,0 17,0 70,0 213,0 184,0
2,5 27,0 24,0 95,0 258,0 223,0
4,0 36,0 32,0 120,0 299,0 259,0
6,0 46,0 41,0 150,0 344,0 299,0
10,0 63,0 57,0 185,0 392,0 341,0
16,0 85,0 76,0 240,0 461,0 403,0
25,0 112,0 96,0