Sector Media AS  |  Kildals vei 17 A   |  0678  Oslo  | Tlf: 23 15 85 00
Skip Navigation Links.
Information in English Informationen in Deutsch
 Abonner (RSS)

    

Yamaha YC-45D

Dette er «Cadillac-versjonen» av Yamahas transportable orgler. Orgelet kom på markedet i 1972 og har de meste av mulighetene fra både YC-30 og YC-25D. Noe av det spesielle er «Pitch Ribbon» - et fløyelstrukket felt som kan kontrollere tonehøyden på stemmene Slide Trombone, Squawk, Birds og Astro med et område på tre oktaver.


Da YC-45D kom på markedet ble det kjapt det foretrykne gig-orgelet. Selv med en vekt på 60 kilo uten basspedaler og stativ, var dette langt enklere å ta med på tur enn en B3 eller C3.

Bass
I likhet med andre transportable orgler, kunne en også her få basspedaler som tilleggsutstyr. Bassene var såpass «tillegg» at de ble utstyrt med eget serienummer; Snr. 2830. Vårt orgel (Snr. 4022) er komplett og basspedalene dukker opp når en åpner en «trompetkoffert»- liknende sak. Pedalene kobles via kabel og multistikk. En kontroll på orgelet bestemmer om den nederste oktaven i nedre manual skal fungere som bass (dersom pedalene mangler) eller være en del av nedre manual.

Presets
Orgelet kan også til en viss grad programmeres via små brytere merket Preset 1 og Preset 2. Funksjonen velges så med to vippebrytere til venstre på nedre manual.


Stativpose med egen pakkeanvisning.
Stativpose med egen pakkeanvisning.