Sector Media AS  |  Kildals vei 17 A   |  0678  Oslo  | Tlf: 23 15 85 00
Skip Navigation Links.
Information in English Informationen in Deutsch
 Abonner (RSS)

    

Roland SH-7

Roland SH-7 er en såkalt «duofon» synth med muligheter for kreativ lydkontroll. I tillegg er VCO'ene litt forskjellige fra de andre SH-syntene: De kan synkroniseres. Synthen har også en innebygget mikser, og det er utganger for CV og Gate.


Roland SH-7 kom på markedet i 1978 og ble produsert fram til 1981. Synthen har to oscillatorer, en LFO med sag-, firkant- og sinusformer samt speed- og delaykontroll. HiPass og LowPass filtrene er på 12db/oct. og VCA-delen har to ADSR Envelope-generatorer. I tillegg kommer Ringmodulator og ekstern inngang for signal til Ringmodulator, filter eller Sample + Hold.