Sector Media AS  |  Kildals vei 17 A   |  0678  Oslo  | Tlf: 23 15 85 00
Skip Navigation Links.
Information in English Informationen in Deutsch
 Abonner (RSS)

    

Roland FP-8G

Digitalpianoet FP-8G ble lansert i 1991 med 88 vektede tangenter og innebygde høyttalere. I dag ville vel instrumentet hatt betegnelsen «stage piano» da det i hovedsak er pianolyder i minnet.

I tillegg til standard piano (Grand, bright Grand, bright, sharp attack og Honky Tonk ), er det også tre el-pianolyder Rhodes, Synth electric piano, Fantasia), fire vibrafon-og marimba-lyder (Vibraphone, Marimba, Celesta og Xylophone) samt fire strykelyder (string ensemble, synth strings: mid/low, synth strings: mid/high og vocaol chorus).

To og to tonegrupper kan kombineres, og pianoet har også innebygget chorus og reverb. I tillegg er det er mulighet for å sample korte stykker - inntil 4500 noter.